Skip to main content

Pensioenpremie 2012 agrarisch

Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de dagfranchise en de pensioenpremie voor 2012. 

 2012
Opbouwpercentage 1,85%*
Afkoopgrens (onder voorbehoud) € 150,00
Maximum pensioengevend salaris € 50.064,00
Dagfranchise € 48,00
Dagloon maximum € 191,82
Loondagen 261
Minimum pensioengrondslag € 9,08
Premie 19,5%
Werkgeversdeel 15,29%
Werknemersdeel (incl. 0,4% voor Anw-hiaat) 4,21%
Extra pensioenpremie over loonsom 2,3%
SUWAS I (VUT) 0%

* Het opbouwpercentage van 1,85% geldt vooralsnog voor één jaar