Skip to main content

Overzicht loonsverhogingen CAO ambulancezorg

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voor de ambulancezorg

dec-2009 : eindejaarsuitkering

01-07-2010 : overname salarisschalen CAR UWO
dec-2010 : 7,33 procent eindejaarsuitkering
01-07-2011 : 1 procent salarisverhoging
dec-2011 : 7,88 procent eindejaarsuitkering
01-07-2012 : 1 procent salarisverhoging
dec-2012 : 8,33 procent eindejaarsuitkering
01-07-2013: 1 procent salarisverhoging
01-10-2013: 0,75 procent eenmalige uitkering (van het bruto jaarloon = 12 x brutoloon op 1 oktober)
dec-2013: 8,33 procent eindejaarsuitkering
01-07-2014: 1 procent salarisverhoging
01-10-2014: 0,5 procent eenmalige uitkering (van het bruto jaarloon = 12 x brutoloon op 1 oktober)
dec-2014 : 8,33 procent eindejaarsuitkering
dec-2015: bruto € 750 eenmalige uitkering
dec-2015 : 8,33 procent eindejaarsuitkering
01-01-2016: 1 procent salarisverhoging
dec-2016 : 8,33 procent eindejaarsuitkering
01-01-2017: 1,2 procent salarisverhoging
dec-2017 : 8,33 procent eindejaarsuitkering
01-01-2018: 1,5 procent salarisverhoging
dec-2018 : 8,33 procent eindejaarsuitkering
jan-2019: 4 procent eenmalige uitkering
jan-2019: loonsverhoging door inpassing in de schalen van de CAO ziekenhuizen
dec-2019: eindejaarsuitkering
01-01-2020: 5 procent salarisverhoging
jan-2020: € 1.200 bruto eenmalige uitkering voor medewekers die op 1 april 2019 én 1 december 20219 aaneengesloten in dienst waren
dec-2020: eindejaarsuitkering
01-01-2021: 3 procent salarisverhoging 
dec-2021: bruto € 250 eenmalige uitkering voor medewekers die op 1 december 2021 in dienst waren (naar rato omvang dienstverband)
dec-2021: eindejaarsuitkering
01-01-2022: bruto € 90 salarisverhoging voor medewerkers t/m inpassingstabelnummer 24 
01-01-2022: 2 procent salarisverhoging voor medewekers vanaf inpassingstabelnummer 25
dec-2022: eindejaarsuitkering

01-02-2023: 5 procent salarisverhoging
01-12-2023: 5 procent salarisverhoging (bodem van € 150 per maand, maximum € 300 per maand)
dec-2023: eindejaarsuitkering
01-06-2024: 5 procent salarisverhoging voor de lagere salarisschalen (bodem van € 150 per maand)
01-06-2024: 2 procent salarisverhoging plus € 180 per maand voor de hogere salarisschalen 
dec-2024: eindejaarsuitkering

 

 

 

 

naar de pagina van de cao voor de ambulancezorg

 

Ambulancezorg