Skip to main content
22 september
2023

Onderhandelingsresultaat CAO ambulancezorg 2023 - 2025

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de medewerkers in de ambulancezorg met een looptijd van 24 maanden. 

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.cao ambulancezorg

Looptijd

1 februari 2023 t/m 31 januari 2025

 

Salaris

01-02-2023: 5 procent salarisverhoging
01-12-2023: 5 procent salarisverhoging (bodem van € 150 per maand, maximum € 300 per maand)
01-06-2024: 5 procent salarisverhoging voor de lagere salarisschalen (bodem van € 150 per maand) t/m inpassingstabelnummer 61
01-06-2024: 2 procent salarisverhoging plus € 180 per maand voor inpassingstabelnummer 62 en hoger

 

Diversen

 • afspraken over de verbetering van de balans tussen werk / prive en rooster- en dienstenbepalingen
 • het saldo aan plus- of min-uren tussen het ene maandrooster en het daaropvolgende maandrooster mag niet groter / kleiner dan 8 uren worden.
 • vaste medewerkers krijgen bij het invullen van de roosters de eerste keuze voor de ingehuurde flexkrachten. 
 • per 1 januari 2024 vervalt de verhuiskostenregeling
 • per 1 januari 2025 vervalt de bijdrage aan de aanvullende zorgverzekering
 • vanaf 1 januari 2024 kan een werknemer vrijwillig de pensioenopbouw voorzetten wanneer er gebruik wordt gemaakt van het aanvullende geboorteverlof. De premie wordt in de normale verdeling door werkgever en werknemer betaald.
 • vanaf 1 januari 2024 wordt bij betaald ouderschapsverlof het salaris aangevuld tot 100 procent van het salaris.
 • bij overlijden van de relatiepartner / echtgenoot of een kind vna de werknemer heeft deze recht op 57 uren doorbetaald verlof (naar rato omvang dienstverband)
 • vanaf 1 janauari 2024 wordt bij een dienst van minimaal 10 uur 1 keer de maaltijdvergoeding verstrekt. Bij een dienst van minimaal 12 uur wordt de maaltijdvergoeding 2 keer verstrekt.
 • vanaf 1 januari 2024 wordt de thuiswerkvergoeding vastgesteld op het maximale fiscaal vrijgestelde bedrag.
 • vanaf 1 januari 2024 wordt de reiskostenvergoeding voor woon-werk en dienstreizen verhoogd naar het maximale fiscale vrijgestelde bedrag (2024: € 0,22 per kilometer).
 • Vanaf 1 juli 2024 ontvangt de werknemer die ingezet wordt op een verder weggelegen werklocatie dan de eigen standplaats een vergoeding van € 0,30 per kilometer voor de extra gereden kilometers. De werknemer mag per kwartaal maximaal 12 keer worden ingezet op een verder weg gelegen werklocatie dan de eigen standplaats.
 • vanaf 1 januari 2024 heeft de werknemer in de basis recht om onbereikbaar te zijn op de momenten dat de werknemer niet ingeroosterd is.
 • werknemers van 57 jaar en ouder kunnen vrijgesteld worden van nachtdiensten. Als deze werknemers wel nachtdiensten willen blijven draaien, krijgen ze vanaf 1 januari 2024 twee extra doorbetaalde vrije uren per daadwerkelijk gedraaide nachtdienst met een maximum van 40 extra uren per jaar.

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO ambulancezorg 2023 - 2025

 

 

Naar de pagina van de CAO voor de ambulancezorg

 

 


Publicatiedatum: 22 september 2023

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao ambulancezorg?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!