Skip to main content

CAO detailhandel in fotografische artikelen

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO voor de detailhandel in fotografische artikelen, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. 

Deze CAO maakt onderdeel uit van de Samenwerkende Winkels en Ketens (SWK).

 

Volledige naam sector / CAO

CAO voor de detailhandel in fotografische artikelen

 

 

Looptijd CAO

1 juni 2009 t/m 31 maart 2011

 

 

Actualiteiten

In december 2010 is een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO SWK, waaronder de CAO voor de detailhandel in fotografische artikelen valt. Onderstaande gegevens zijn op dit akkoord gebaseerd, maar dienen nog wel door de achterban goedgekeurd te worden.

 

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

01-01-2011: 2 procent salarisverhoging

jan-2011: 1,02 procent eenmalige uitkering

Deze verhogingen zijn van toepassing op de feitelijke lonen en de schaallonen van werknemers in de loonschalen II t/m V. De verhogingen zijn niet van toepassing voor werknemers die zijn ingedeeld in functiegroep I en recht hebben op het wettelijk minimumloon.

 

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

Akkoord CAO detailhandel fotografische artikelen 2009-2011

Tekst CAO detailhandel fotografische artikelen 2007-2009

 

 

Premies

 

 

Links

CNV Dienstenbond

Pensioenfonds detailhandel

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden