Skip to main content

Vakbonden

In Nederland zijn diverse vakbonden actief. Een vakbond is een organisatie die de collectieve en individuele belangen behartigt van aangesloten werknemers. Ze zijn actief bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) voor bedrijfstakken en individuele bedrijven. Ook verlenen ze hulp aan hun leden bij bijvoorbeeld juridische geschillen met werkgevers, invullen van belastingaangifte, etc.

 

Hieronder weblinks naar de websites van diverse vakbonden: