Skip to main content
2 juli
2023

Principeakkoord CAO hoger beroepsonderwijs 2023 - 2024

De CAO partijen hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het hoger beroepsonderwijs met een looptijd van 15 maanden.

Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 april 2023 t/m 30 juni 2024

 

Salaris

01-07-2023: bruto € 150 salarisverhoging in de schalen 1 t/m 10
01-07-2023: bruto € 100 salarisverhoging in de schalen 11 en 12
01-07-2023: 6,36 procent salarisverhoging in de schalen 1 t/m 12 
01-07-2023: 6,36 procent salarisverhoging voor schaal 13 en hoger
sep-2023: bruto € 833 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband)

 

Diversen

  • De functieschalen 11 en 12 worden per 1juli 2023 verhoogd met een extra trede. Bij salarisschaal 11 wordt een extra aanlooptrede toegevoegd.
  • aan medewerkers die op of na 1 maart 2020 ziek geworden zijn en gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard worden,  garanderen de hogescholen een arbeidsovereenkomst op tenminste 50 procent van de restverdiencapaciteit die het UWV heeft vastgesteld. Uitzondering zijn medewerkers die onder een collectieve WIA-hiaatverzekering op tenminste 70% van het laatstverdiende loon recht hebben.
  • in de CAO komen afspraken over werkdruk. Onder andere wordt bepaald dat er geen verplichting tot arbeid is tijdens de tot de werktijd behorende koffie- en/of theepauzes.
  • de spaarsaldo's van de Duurzame Inzetbaarheidsuren kunnen in een langere periode opgenomen worden. In de kalenderjaren 2023, 2024 en 2025 mogen werknemers per jaar 45 duurzame inzetbaarheidsuren uit het spaarsaldo laten uitbetalen. Bij pensioen of einde dienstverband mag het tegoed aan uren in één keer opgenomen worden.
  • afspraken over het inwerkbeleid van nieuwe medewerkers. Iedere hogeschool dient een schriftelijk inwerkbeleid te hebben en de starters krijgen 45 duurzame inzetbaarheidsuren.
  • als een medewerker gebruik maakt van het aanvullende geboorteverlof, wordt de uitkering van het UWV (70%) aangevuld tot 100%. De hoogte van de aanvulling wordt gebaseerd op het loon dat de medewerker genoten zou hebben als er geen aanvullende geboorteverlof opgenomen zou worden.
  • het keuzemenu arbeidsvoorwaarden wordt uitgebreid met de mogelijkheid om verlof te kopen / verkopen tot 90 uren.
  • medewerkers krijgen de mogelijkheid om de huidige WS regeling onbetaald met maximaal 20% uit te breiden met behoud van pensioen op basis van de oorspronkelijke betrekkingsomvang en premieverdeling.
  • er zijn afspraken gemaakt over D-3 arbeidsovereenkomsten
  • er zijn afspraken gemaakt over het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Een jaar voor het bereike van de AOW-leeftijd gaan de werkgever en werknemer in overleg over de pensioendatum.

 

download hier de tekst van het principeakkoord CAO hoger beroepsonderwijs 2023 - 2024

 

Naar de pagina van de CAO voor het hoger beroepsonderwijs (CAO HBO)

 


Publicatiedatum: 2 juli 2023

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao hoger onderwijs?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!