Skip to main content
18 mei
2024

Onderhandelingsresultaat CAO particulier kaaspakhuis 2024 - 2025

De werkgevers hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor het particulier kaaspakhuis met een looptijd van 15 maanden. Dit eindbod is door de vakbonden voorgelegd aan de achterban en de werknemers hebben het afgewezen. 
Vervolgens hebben de werkgevers een verbeterd eindbod gedaan en dat werd ook afgewezen. 

Na verdere onderhandelingen is er nu een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO met een looptijd van 16 maanden.

Het onderhandelingsresultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

De hoofdpunten van het onderhandelingsresultaat zijn: 

 

Looptijd

1 januari 2024 t/m 30 april 2025

 

Salaris

01-04-2024: 3 procent salarisverhoging
apr-2024: bruto € 250 eenmalige uitkering (naar rato omvang en duur dienstverband)
01-01-2025: 1,5 procent salarisverhoging 

 

Diversen

  • Vanaf 1 juli 2024 wordt een 80-90-100 regeling ingevoerd. Vanaf 3 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd kunnen werknemers in de functiegroepen A t/m F8  80% gaan werken, met behoud van 90% van het salaris en 100% pensioenopbouw.
    Bij deelname aan de regeling vervallen de extra vakantiedagen op basis van leeftijd.
  • per 1 juli 2024 worden de aanloopschalen vervangen door een nieuwe aanloopschaal. Tevens vervallen de leeftijdsschalen voor 15 t/m 17 jarigen.
  • werkgevers zullen zich inspannen om uitzendkrachten in diensts te nemen als er sprake is van structureel werk.
  • In het kader van omzetting van de pensioenregeling (Wtp) wordt de compensatie voor afschaffing van de doorsneepremie tot maximaal 2% (van de pensioengrondslag) betaald door werkgever en werknemers: 2/3 deel voor rekening van werkgever en 1/3 deel voor rekening van werknemer (conform reguliere premieverdeling cao Particulier kaaspakhuis). Deze afspraak wordt niet bij toekomstige onderhandelingen betrokken en gaat in per 1 januari 2027 (beoogde transitiedatum).

 

Voor het overige blijven de punten uit het laatste eindbod van toepassing.

 

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat voor de CAO particulier kaaspakhuis 2024 - 2025

 

Naar de pagina van de CAO particulier kaaspakhuisNaar de pagina van de CAO particulier kaaspakhuis

 


Publicatiedatum: 18 mei 2024

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao kaaspakhuis?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!