Skip to main content

Auto van de zaak

Als je als werknemer een auto ter beschikking krijgt van de werkgever, kan dat gevolgen hebben voor de te betalen belasting. Als je bijvoorbeeld meer dan 500 kilometer per jaar rijdt of geen sluitende kilometeradministratie hebt, is een fiscale bijtelling op het loon van toepassing. Een eventuele eigen bijdrage uit het netto loon van uw werknemer vermindert de bijtelling voor privégebruik.

Op de website van de belastingdienst is meer informatie te vinden.

 

 

 

Vereenvoudigde regeling rittenregistratie bestelauto's
Op 4 februari 2009 is door de belastingdienst een vereenvoudiging van de rittenregistratie (kilomteradministratie) voor bestelauto's medegedeeld. De regeling is ontstaan uit overleg tussen de Belastingdienst en de (belangen)organisaties EVO, VNO-NCW, Uneto-Vni, Bouwend Nederland en Fosag.

 

De vereenvoudiging zou de administratieve lasten voor bedrijven en werknemers moeten verminderen. Registratie blijft verplicht, maar de werknemer hoeft minder ritinformatie bij te houden, zolang de informatie maar uit de administratie van het bedrijf kan worden gehaald.

Werknemers mogen de versimpelde rittenregistratie alleen hanteren wanneer afspraken hierover met hun werkgever zijn vastgelegd. In deze overeenkomst moet worden afgesproken dat de werknemer de vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt, dat privegebruik tijdens lunch- en werktijd niet is toegestaan en dat de werkgever de zakelijke adressen in de (project)administratie heeft opgenomen. Een voorbeeld van een dergelijke afspraak is hier te downloaden. Tevens is in dit document een voorbeeld van de vereenvoudigde rittenregistratie terug te vinden.

De werknemer moet de vereenvoudigde rittenregistratie bijhouden en de zakelijke adressen moeten terug te vinden zijn in de administratie van de werkgever.

 

Fiscale bijtelling voor de auto van de zaak vanaf 2009

Standaard is de fiscale bijtelling voor het privégebruik tenminste 25% van de cataloguswaarde van de auto.

 

De fiscale bijtelling is 20% als u kunt bewijzen dat de CO2-uitstoot van de ter beschikking gestelde auto lager is dan:
- tussen 96 en 116 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt
- tussen 111 en 140 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt

De fiscale bijtelling is 14% als u kunt bewijzen dat de CO2-uitstoot van de ter beschikking gestelde auto lager is dan:
- 95 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt
- 110 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt

De CO2-uitstaat van de auto is bijvoorbeeld terug te vinden via de website van de rijksdienst voor het wegverkeer.

 

Fiscale bijtelling voor de auto van de zaak in 2008
Standaard is de fiscale bijtelling voor het privégebruik tenminste 25% van de cataloguswaarde van de auto.

De fiscale bijtelling is 14% als u kunt bewijzen dat de CO2-uitstoot van de ter beschikking gestelde auto lager is dan:

- 95 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt
- 110 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt
De CO2-uitstaat van de auto is bijvoorbeeld terug te vinden via de website van de rijksdienst voor het wegverkeer.

auto van de zaak