Skip to main content

Premie 2012 pensioenfonds metalektro

Kerncijfers pensioenregeling PME

Voor het maken van pensioenberekeningen kunt u gebruik maken van de gegevens in het overzicht hieronder. Hierin staan de pensioenpremies en franchises van het huidige jaar en het voorgaande jaar.

U kunt het overzicht hier als PDF downloaden / uitprinten.

2012

2011

Maximumloon

€ 67.738,-

€ 66.306,-

Franchise pensioenopbouw

- voor werknemers geboren voor 1950
- voor werknemers geboren in 1950 of later

€ 19.988,-
€ 15.563,-

€ 19.618,-
€ 15.275,-

Franchise voor de pensioenpremie 1

€ 15.563,-

€ 15.275,-

Pensioenpremie(100%)

ouderdomspensioen,
over de pensioengrondslag

24% 2

23%

versterking bestemmingsreserve VEP 3
over de pensioengrondslag

2,5%

2%

overgangsregeling TOP-SUM,
over het pensioengevend salaris

-

1,7%

Opbouwpercentage basisregeling

2%

2,2%

Indexatie opgebouwd pensioen 4
per 1 januari

- actieve deelnemers

0%

0%

- inactieve deelnemers

0%

0%

- ex-deelnemers

0%

0%

- gepensioneerden

0%

0%

  • 1 Voor de heffing van de pensioenpremie geldt voor iedere deelnemer de franchise van € 15.563,-.

  • 2 Daarnaast wordt 1% premieverhoging betaald vanuit de VEP-premie. CAO-partijen hebben het voornemen deze 1% na 2012 in de reserve voor de VEP te compenseren.

  • 3 Ter versterking van de bestaande bestemmingsreserve is in 2011 een premie geïntroduceerd. Voor 2012 bedraagt de premie 2,5% over de pensioengrondslag van de basisregeling. En de premie komt dan volledig voor rekening van de werkgever.

  • 4 Zolang de dekkingsgraad lager is dan 104,3%, vindt er geen indexatie plaats.

 

 

 

 

Premies Pensioenopbouw boven het maximumsalaris

De premie voor de aanvullende regeling Pensioenopbouw boven het maximumsalaris is gebaseerd op 6 leeftijdsklassen. Er bestaat een keuze uit 2 opbouwpercentages. Voor 2012: 2% of 1,59% over de exedentgrondslag.

Hieronder treft u de premiepercentages aan voor 2012.

Leeftijd deelnemer

Premie bij
2% opbouw

Premie bij
1,59% opbouw

<= 38 jaar

17%

13,8%

39 - 44 jaar

21%

16,8%

45 - 49 jaar

25%

19,8%

50 - 53 jaar

29%

22,8%

54 - 57 jaar

33%

26,8%

>= 58 jaar

37%

30,8%

De premies bewegen mee met de premie van de basisregeling. Als de premie verhoogd of verlaagd wordt, worden ook de premies voor de aanvullende regeling Pensioenopbouw boven het maximumsalaris verhoogd of verlaagd.

Doorbelasting premie
U mag zelf bepalen of u (een deel van) de premie in rekening brengt bij uw werknemers. U mag geen onderscheid maken naar leeftijd. Voor elke werknemer moet u hetzelfde premiepercentage in rekening brengen.