Skip to main content

Overzicht salarisverhogingen CAO voortgezet onderwijs

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voortgezet onderwijs

01-07-2008: 3 procent salarisverhoging
dec-2008: eindejaarsuitkering
01-10-2009: 3 procent salarisverhoging
dec-2009: eindejaarsuitkering
dec-2010: eindejaarsuitkering
dec-2011: eindejaarsuitkering
dec-2012: eindejaarsuitkering
dec-2013: eindejaarsuitkering
01-08-2014: 1,2 procent salarisverhoging
dec-2014: eindejaarsuitkering
01-01-2015: salarisverhoging (nog nader te bepalen)
dec-2015: eindejaarsuitkering
01-07-2016: 3 procent salarisverhoging
jul-2016: nabetaling van de 3 procent salarisverhoging over de periode van 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016
dec-2016: eindejaarsuitkering
apr-2017: € 500 eenmalige uitkering (naar rato van de omvang van het dienstverband)
dec-2017: eindejaarsuitkering
01-06-2018: 2,35 procent salarisverhoging
okt-2018: 1 procent eenmalige uitkering
dec-2018: eindejaarsuitkering
01-06-2019: 2,15 procent salarisverhoging 
dec-2019: eindejaarsuitkering
01-03-2020: 2,75 procent salarisverhoging
jun-2020: eenmalige uitkering van € 750 bruto (naar rato)
dec-2020: 8 procent eindejaarsuitkering 
01-10-2021: 1,5 procent salarisverhoging
nov-2021: bruto € 800 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband) 
dec-2021: 8,33% eindejaarsuitkering
01-07-2022: 4,75 procent salarisverhoging
jul-2022: bruto € 500 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstbetrekking)
okt-2022: bruto € 275 uitkering voor ondersteunend personeel
dec-2022: 8,33 procent eindejaarsuitkering 
01-07-2023: 10 procent salarisverhoging
nov-2023: eenmalige uitkering van € 1.000 voor schaal 1 t/m 5
nov-2023: eenmalige uitkering van € 600 voor schaal 6 t/m 9
nov-2023: eenmalige uitkering van € 350 voor schaal 10 / LB en hoger
dec-2023: eindejaarsuitkering

  

 

naar de pagina van de cao voor het voortgezet onderwijs