Skip to main content
18 mei
2024

Onderhandelingsresultaat CAO reisbranche 2024 - 2026

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de reisbranche met een looptijd van 24 maanden. 

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 juli 2024 t/m 30 juni 2026

 

Salaris

01-07-2024: bruto € 175 salarisverhoging per maand (parttimers naar rato)
01-07-2025: bruto € 125 salarisverhoging per maand (parttimers naar rato)

 

Diversen

 • de minimum en maximumbedragen van de loongroepen worden per 1 juli 2024 en 1 juli 2025 aangepast. 
 • Loongroep Groep A reisleiders krijgt dezelfde minima en maxima van de schaal zoals
  behorende bij Groep 6. Voor reisleiding / reisbegeleiding worden alleen nog uurlonen gecommuniceerd.
 • per 1 juli 2024 ontvangen nieuw startende studenten van mbo, hbo en wo-opleidingen een minimale stagevergoeding van € 400 per maand, uitgaande van een fulltime stage.
 • vanaf 1 januari 2025 krijgen werknemers de mogelijkheid om in overleg met de werkgever per kalenderjaar twee feestdagen waarop normaal gesproken gewerkt zou worden, om te ruilen voor een willekeurige andere werkdag in dat kalenderjaar.
 • het artikel betreffende extra vakantiedagen op basis van de lengte van het dienstverband en/of leeftijd komt te vervallen per 1 januari 2025. Werknemers die nu reeds recht hebben op extra vakantiedagen op basis van duur dienstverband / leeftijd, behouden deze extra dagen.
  Vanaf 1 januari 2025 ontvangt iedere werknemer 25 vakantiedagen per jaar. 
 • per 1 juli 2024 geldt voor de functie Reisbegeleiding een gemiddelde arbeidsduur van 8 uur per (reis)dag, tenzij door de werkgever aantoonbaar kan worden gemaakt dat er gemiddeld minder wordt gewerkt.
 • per 1 januari 2025 ontvangen werknemers een thuiswerkvergoeding. De thuiswerkvergoeding bedraagt minimaal € 2,00 per effectief thuisgewerkte dag. De werkgever mag in plaats van de thuiswerkvergoeding per dag er ook voor kiezen om een
  internetvergoeding te bieden van minstens € 20,00 per maand. Werkgever moet dit fiscaal zelf afstemmen met de Belastingdienst.
  Werkgever en werknemer maken zelf verdere afspraken over het thuiswerkbeleid. In dit beleid worden onder meer afspraken gemaakt over welke dagen er thuisgewerkt mag worden, arboaspecten van het thuiswerken en evaluatie van het thuiswerken.
 • Per 1 januari 2025 ontvangen werknemers een vergoeding voor woon-werkverkeer. De werkgever maakt in samenspraak met de personeelsvertegenwoordiging of medezeggenschapsraad een modelbeleid voor de onderneming. De  personeelsvertegenwoordiging of medezeggenschap moet hebben ingestemd met deze regeling.
  Is er geen ondernemingsregeling afgesproken? Dan geldt onderstaande minimumregeling voor reiskosten woon-werkverkeer:
  • De minimale vergoeding voor reizen met de auto wordt gezet op € 0,10 per kilometer, vanaf 10 kilometer enkele reis tot een maximum van 50 kilometer enkele reis.
  • Voor alle andere niet gemotoriseerde voertuigen en verplaatsing te voet geldt een minimum vergoeding van € 0,15 per kilometer.
  • Voor reizen met het openbaar vervoer geldt een 100% vergoeding van de gemaakte kosten. Voor reizen per trein geldt een 100% vergoeding alleen voor reizen in de 2e klasse.

 

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO voor de reisbranche 2024 - 2026

 

 

Naar de pagina van de CAO voor de reisbranche

 

 


Publicatiedatum: 18 mei 2024

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao reisbranche?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!