Skip to main content
10 mei
2024

Onderhandelingsresultaat CAO sociale verzekeringsbank SVB 2024 - 2025

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de medewerkers bij de sociale verzekeringsbank met een looptijd van 19 maanden. 

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 mei 2024 t/m 30 november 2025

 

Salaris

01-05-2024: 4 procent salarisverhoging
01-05-2025: 3 procent salarisverhoging 

 

Diversen

 • de werkgeversbijdrage zorgverzekeringswet wordt per 1 juli 2024 onderdeel van het bruto maandsalaris en wordt verhoogd van € 45 naar € 60 bruto per maand (bij fulltime dienstverband, parttimers naar rato). Daarmee wordt de bijdrage pensioengevend en grondslag voor het IKB.
 • de vergoeding voor de overige kosten voor thuiswerken wordt verlengd t/m 30 november 2025. Tevens wordt de vergoeding per 1 juli 2024 verhoogd naar € 35 netto per maand.
 • vanaf 1 januari 2024 wordt het feestdagenverlof uitgebreid met een dag op jaarbasis. 
 • na de overeengekomen verhoging bedraagt het minimum uurloon vanaf 1 janauari 2025 € 16 bruto per uur.
 • vanaf 1 juli 2024 wordt de thuiswerkvergoeding verhoogd naar € 2,35 netto per dag.
 • vanaf 1 juli 2024 wordt de reiskostenvergoeding voor woon - werk verkeer met fiets of lopend verhoogd naar € 0,22 per kilometer.

 • vanaf 1 juli 2024 wordt de reiskostenvergoeding voor woon - werk verkeer met eigen vervoer (bijvoorbeeld auto, motor, scooter, bromfiets) verhoogd naar € 0,17 per kilometer.

 • de pilot voor de vergoeding van parkeerkosten bij zakelijke dienstreizen (maximaal € 20) wordt omgezet in een arbeidsvoorwaarde.
 • bij gebruikmaking van het aanvullend geboorteverlof wordt het salaris aangevuld tot 80 procent.
 • de mogelijkheid voor het aankomen van extra verlofuren wordt verhoogd naar 80 uren.
 • aanpassing van de voorwaarden voor gebruikmaking van de levensfaseregeling voor alle leeftijden.
 • Voor werknemers die zich beperkt voelen door menstruatieklachten, overgangsklachten of die zich in een rouwproces bevinden kunnen maatwerkafspraken gemaakt worden over onder andere inzet en beschikbaarheid.
 • Vanaf 1 januari 2025 kan een medewerker maximaal € 500 per jaar uit het eigen IKB-budget inzetten voor het aflossen van de eigen studieschuld bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 • De mogelijkheid om te werken na het bereiken van de AOW-leeftijd wordt verruimd en is niet meer alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Daarnaast spreken partijen af dat werken na het bereiken van de AOW-leeftijd ook mogelijk is, nadat iemand gebruik heeft gemaakt van de levensfaseregeling.

 

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO sociale verzekeringsbank 2024 - 2025

 

 

Naar de pagina van de CAO sociale verzekeringsbank

 

 


Publicatiedatum: 10 mei 2024

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao sociale verzekeringsbank?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!