Skip to main content

Wat is de opzegtermijn bij ontslag ?

Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst door de werkgever of een werknemer is een opzegtermijn van toepassing. Op deze pagina wordt de opzegtermijn verder uitgelegd.

 

Opzegging

De opzegging van de arbeidsovereenkomst geschiedt in principe altijd per het einde van de maand, tenzij in een schriftelijke overeenkomst / CAO anders is bepaalt. Dit betekent dat bij een opzegging per de 10e van een maand en een opzegtermijn van een maand, de opzegtermijn begint op de 1e van de volgende maand.

 

Opzegtermijn werknemer

De wettelijke opzegtermijn bij ontslagname door de werknemer bedraagt één maand.

In de arbeidsovereenkomst of in de CAO kan een afwijkende opzegtermijn overeengekomen worden. De opzegtermijn voor de werknemer kan nooit langer dan zes maanden zijn. Bovendien moet bij een langere opzegtermijn voor de werknemer de opzegtermijn voor de werkgever altijd minimaal het dubbele zijn van de opzegtermijn van de werknemer. Dus als de werknemer een opzegtermijn krijgt van twee maanden, heeft de werkgever een opzegtermijn van vier maanden. Als niet aan deze bepaling is voldaan, vervalt de afwijkende opzegtermijn en gaat de wettelijke regeling gelden.

 

Opzegtermijn werkgever

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst alleen opzeggen met toestemming / ontslagvergunning van het UWV.

De wettelijke opzegtermijn bij ontslag op verzoek van de werkgever is afhankelijk van de duur van het dienstverband van de werknemer.
Hoe langer de werknemer in dienst bij de werkgever is, hoe langer de opzegtermijn voor de werkgever is:

  • dienstverband korter dan 5 jaar geduurd: opzegtermijn voor de werkgever is één maand
  • dienstverband 5 tot 10 jaar geduurd: opzegtermijn voor de werkgever is twee maanden
  • dienstverband 10 tot 15 jaar geduurd: opzegtermijn voor de werkgever is drie maanden
  • dienstverband 15 jaar of langer geduurd: opzegtermijn voor de werkgever is vier maanden

In een CAO kan de opzegtermijn voor de werkgever verkort worden. Wel dient de opzegtermijn voor de werkgever tenminste zolang te zijn als de opzegtermijn voor de werknemer.

 

Opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt in principe van rechtswege af. Er is dan geen opzegging nodig en de arbeidsovereenkomst wordt op de einddatum automatisch beeindigd.

Als er echter in de arbeidsovereenkomst een opzegtermijn is afgesproken, moet deze wel gevolgd worden.
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar, tenzij daarover in de arbeidsovereenkomst iets is overeengekomen.

 

Onregelmatige opzegging

Wanneer de werkgever of werknemer zich niet aan de opzegtermijnen en bepalingen houdt, is de opzegging onrechtmatig en is een schadeplicht van toepassing.

 

Ontslag