Skip to main content

Overzicht salarisverhogingen CAO weefselkweek

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO weefselkweek

 

 

01-07-2008: 1,75 procent salarisverhoging

01-01-2009: 1,5 procent salarisverhoging

01-07-2009: 1,5 procent salarisverhoging

01-01-2010: 1,5 procent salarisverhoging

01-01-2011: 1,25 procent salarisverhoging

01-07-2011: 0,5 procent salarisverhoging

01-10-2012: 2,5 procent salarisverhoging
01-01-2017: 3,5 procent salarisverhoging salaristabellen 1 t/m 7 
01-01-2018: 0,5 procent salarisverhoging salaristabellen 1 t/m 7
01-12-2018: 1 procent salarisverhoging
01-07-2021: 1,5 procent salarisverhoging
01-10-2022: eenmalige uitkering (3% van het jaarloon minus het salarisvoordeel dat de werknemer heeft in 2022 en 2023 als gevolg van de nieuwe indeling en hogere vakantie-uitkering)
Verder worden de (toekomstige) salarisverhogingen van de CAO glastuinbouw aangehouden)

 

 

 naar de pagina van de cao voor de sector weefselkweek