Skip to main content
28 maart
2023

Onderhandelingsresultaat CAO ziekenhuizen 2023 - 2025

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de ziekenhuizen met een looptijd van twee jaar.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 februari 2023 t/m 31 januari 2025

 

Salaris

01-02-2023: 5 procent salarisverhoging
01-12-2023: 5 procent salarisverhoging met een bodem van € 150 bruto per maand en een aftopping vanaf ip 62 van € 300 per maand
01-06-2024: 5 procent salarisverhoging met een bodem van € 150 bruto per maand t/m ip 61
01-06-2024: voor ip 62 en hoger 2 procent salarisverhogingverhoging plus € 180 bruto per maand

 

Diversen

 • als de koopkracht voor 2024 significant afwijkt van de uitgangspunten bij dit onderhandelingsresultaat, zullen de CAO partijen opnieuw in overleg gaan als 1 van de partijen daarom verzoekt.
 • per 1 juli 2023 wordt de reiskostenvergoeding voor woon - werkverkeer verhoogd naar € 0,16 per kilomter. De maximale afstand waarvoor de vergoeding wordt gegeven, wordt verhoogd van 30 naar 35 kilometer enkele reis. 
 • afspraken over BAC diensten. Alle diensten die planbaar zijn, moet worden ingeroosterd. Alle uren in BAC diensten tellen mee in de jaarurensystematiek.
 • vanaf 1 juli 2023 worden de vergoedingen voor aanwezigheidsdiensten en bereikbaarheidsddiensten toegekend per dienst. De basis is een dienst van 12 uur. Bij langere diensten wordt de vergoeding naar rato toegekend.
 • aanpassing van de vergoedingen voor consignatiediensten per 1 juli 2023. 
 • de grens voor het recht op onregelmatigheidstoeslag wordt verhoogd naar functiegroep FWG 70.
 • zwangere werkneemsters die geen onregelmatige diensten meer werken vanwege de zwangerschap, ontvangen een vergoeding op basis van de gemiddelde ORT van de laatste zes maanden.
 • het generatiebeleid wordt opgenomen in de CAO. Er geldt één vaste variant: 80% werken - 90% salaris - 100% pensioenopbouw. Afwijkende varianten kunnen in onderling overleg worden overeengekomen. De minimale ondergrens voor deelname is 18 uren per week. Meer info over de aanpassingen staan in de tekst van het onderhandelingsresultaat.
 • vanaf 1 juli 2023 worden de roosters drie maanden vooruit geroosterd.
 • werknemers krijgen het recht op onbereikbaarheid op momenten dat ze niet ingeroosterd zijn. Ze dienen wel bereikbaar te zijn tijdens de bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten.
 • er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een geconsigneerde pauze in of buiten de nacht. De geconsigneerde pauze buiten de nacht komt voor vergoeding in aanmerking mits de werknemer de werkplek niet mag verlaten en/of bereikbaar moet zijn tijdens de pauze.
 • CAO partijen gaan een kwartaalurensystematiek uitwerken. Doel is invoering 1 juli 2023.
 • vanaf 1 juli 2023 hebben co-assistenten recht op een onkostenvergoeding van € 150 per maand.
 • werknemers krijgen recht op 57 uren betaald rouwverlof (naar rato omvang dienstverband) bij het overlijden van een relatiepartner, echtgenoot of kind van de werknemer.
 • bij opname van betaald ouderschapsverlof wordt de wettelijke uitkering aangevuld tot 100% van het salaris tot maximaal het maximumdagloon.
 • afspraken om te stimuluren dat parttimers de omvang van hun contract ophogen.

 

download hier de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO ziekenhuizen 2023 - 2025

 

Naar de pagina van de CAO ziekenhuizen

 


Publicatiedatum: 28 maart 2023

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao ziekenhuizen?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!